مراحل تصفیه پس آبهای صنعتی

تصفيه پساب

اولین مرحله از بخش تصفیه پساب آّبی و روغنی، بخش تصفیه فیزیکی می باشد. در این فرآیند بوسیله تزریق مواد شیمیایی و استفاده از هوای فشرده ذرات باردار الکتریکی که هم نام هستندشناور می ماند و مواد شیمیایی باعث می شوند ذرات خنثی شده اجازه شناوری یا ته نشینی داشته باشند. در مرحله اول 90% روغن آزاد و در مرحله دوم حدود 9% مواد معلق و روغن آزاد می شود. با استفاده از تزریق مواد شیمیایی نظیر آهک، پلیمر آنیونی و کلرید آهن، املاح کلسیم و منیزیم در پساب کاهش می یابد این املاح سپس با اضافه شدن پلیمر بوسیله لجن ته تانک قرار گرفته و پس از فیلتراسیون، آبگیری بصورت نیمه خشک جدا شده و توسط کامیون به انبار منتقل می شود. سپس پساب وارد فیلترهای شنی جهت گرفتن مواد جامد باقی ماده می شود. سپس فیلترهای کربنی با گرفتن رنگ، بو و کلر اضافه و تاحدی مواد باقی مانده در پساب به قسمت تصفیه پیشرفته منتقل می شود. در اینجا میزان هدایت الکتریکی آب نشان خالص بودن آن است. محصول بدست آمده جهت استفاده مجدد در سیستم بخار با آب چاه و آبهای زیرزمینی با نسبتهای مختلف مخلوط می شود. در مرحله پایانی تصفیه ارگانیک با استفاده از کلر میکروارگانیسم های باقی مانده در آب گندزدایی میشود تا در مراحل دیگر مشکلی ایجاد نکند محصول این قسمت با پساب غیر ارگانیک مخلوط و برای مرحله بعد ارسال می شود.

فیلتر تصفیه آب,
فیلتر تصفیه آب خانگی,
فیلتر تصفیه آب یخچال,
فیلتر تصفیه آب آکواریوم,
فیلتر تصفیه آب یخچال سامسونگ,
فیلتر تصفیه آب,
فیلتر تصفیه آب خانگی,
فیلتر تصفیه آب استخر,
فیلتر تصفیه آب صنعتی,
فیلتر تصفیه اب ساید بای ساید,
فیلتر تصفیه آب یزد گل,
فیلتر تصفیه آب یخچال ال جی,
فیلتر تصفیه آب یخچال جنرال الکتریک, اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید با نمایندگی اصلی این شرکت تماس بگیرید و سفارش تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب در کرج را با کارشناسان فروش و فنی این شرکت در میان بگذارید.

The first phase of the aqueous and oily wastewater treatment, physical treatment sectors. In this process, chemical injection and the use of compressed air by electrically charged particles which cause chemicals called Hstndshnavr remains neutral particles are allowed to float or sink. In the first phase 90% of free oil and suspended solids in the second stage around 9% and oil is released. By injecting chemicals such as lime, anionic polymer and iron chloride, calcium and magnesium salts in water and then adding the polymer reduced by sludge tank and after filtration, dewatering, drying semi-detached and by trucks transported to the warehouse. Then the wastewater enters the sand filters to capture solid material remains. The carbon filters with the color, odor and chlorine Add the remaining ingredients and somewhat advanced wastewater treatment plant will be transferred to the field. Here is the electrical conductivity of water purity. The resultant product for reuse in the steam system with well water and ground water is mixed with different ratios.

Water filter,
Household water filter,
Refrigerator water filter,
Aquarium water filter,
Samsung refrigerator water filter,
Water filter,
Domestic water filter,
Pool water filter,
Industrial water filter,
Water filter Side By Side,
Azd water filter,
LG refrigerator water filter,
GE refrigerator water filter, if the inhabitants of the town of Karaj in Alborz province and you can call and order the company’s main representative in Karaj water purifier filter replacement with the company’s sales and technical experts on this page.

Replacement of water filter, household water purification filter replacement, replacement refrigerator water filter, water filter replacement guide, replace the filter household water treatment methods, water purifier filter replacement procedure, the replacement filter household water purifiers, water purifier replacement filter , time to replace the filter household water purifier, water filter replacement method, the replacement filters for water purification, the water purification filter replacement