استانداردهای مورد نیاز در دستگاه تصفیه آب

استاندارد های دستگاه تصفیه

چهار استاندارد NSF نیازهای مربوط به دستگاه تصفیه آب خانگی را پوشش می دهد:

فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب: با استفاده از فیلتر ها ذراتی با اندازه ی بزرگتر از 5 میکرون در لابلای حفره های فیلترهای دستگاه تصفیه آب باقی می مانند و از این طریق می توان کیفیت آب را بهبود داد. همچنین از فیلترهای کربنی دستگاه تصفیه آب برای از بین بردن کلر آزاد و همچنین جذب مواد آلی استفاده می کنند.

نرم کردن آب توسط دستگاه تصفیه آب: با استفاده از ستون های رزین کاتیونی می توان کلسیم و منیزیم را با یون سدیم جایگزین کرد. این ستون های رزینی سپس با استفاده از آب نمک احیا می شوند.

ضدعفونی با استفاده از نور فرابنفش در دستگاه تصفیه آب: با استفاده از نور UV می توان آب را ضدعفونی کرد. این سیستم با تاباندن نور UV به میکروارگانیسم باعث غیرفعال شدن آن می شود.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب واتر سیف در کرج محصول خود را تهیه کنید.

سیستم اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب: با استفاده از دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس می توان به کیفیت مطلوب آب آشامیدنی دست یافت. در این دستگاه ها با بهره گیری از تکنولوژی ممبران تمامی مواد مضر از آب حذف می شود و آب بدست آمده از نظر استاندارد مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد.

دستگاه تصفیه آب water safe,
نمایندگی دستگاه تصفیه آب water safe,
قیمت دستگاه تصفیه آب water safe,
دستگاه تصفیه آب خانگی water safe,
دستگاه تصفیه اب water safe,
Four NSF standard covers requirements for household water treatment:
organic use.
Soften the water using cation resin columns can be substituted for calcium and magnesium with sodium ions. The resin column is then regenerated with salt water.
Disinfection with ultraviolet light using a UV light to disinfect the water. The system works by shining UV light inactivation of microorganisms causing it.
Reverse osmosis system, reverse osmosis water purification system using good quality drinking water can be achieved.

Household water purifier water safe, Saif site water, industrial water filter, removing chlorine, RO, shining light, UV, water, technology, membrane filtration, adsorption of organic materials, removing harmful substances, cation resin, disinfection, carbon filter filtration, water softening

Safe water machine, water filter, water treatment Safe  Branch Household water treatment, water purification Safe Water, Water Treatment Branch, soft water, domestic water purifier, home water purifier, Karaj, soft prices Household water treatment water, water Branch agencies, representing water purification soft water, water agencies, Safe, Safe water, Water Safe price