عملکرد فیلتر قلیایی (Alkaline Filter)

فیلتر قلیایی

آبی که از این فیلتر عبور می‌کند دارای الکترون‌های آزاد می‌باشد که می‌تواند مانند آنتی اکسیدان عمل کرده و رادیکال‌های آزادی را که در اثر فشارهای روحی و عصبی ، استرس ، مصرف سیگار ، آلودگی هوا و مصرف مواد غذایی نامطلوب به‌عنوان ماده دفعی در سلول‌های بدن تولید می‌شوند را خنثی کند و طعم فوق العاده‌ای به آب داده و با تنظیم PH و دادن خاصیت قلیایی ملایمی به آب، به ارتقاء وضعیت فیزیولوژیکی بدن کمک می‌کند. از این فیلتر نیز در مرحله ششم بعضی از دستگاه‌ها استفاده می‌شود .

آب اسیدی به‌دست آمده از RO توسط فیلتر قلیایی به آبی کاملاً طبیعی و حاوی یون قلیایی کلسیم تبدیل می‌شود . این فیلتر ، مواد معدنی مانند یون‌های کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم را وارد آب می‌نماید . یون‌هایی که معمولاً به‌وسیله اسمز معکوس حذف می‌شوند ، اکنون برای به‌دست آمدن آبی سالم ، دوباره وارد آن می‌شوند . مزیت‌های مرتبط با سلامتی در مورد فیلتر قلیایی/ORP این‌چنین هستند : این فیلتر دارای دو ویژگی آنتی‌اکسیدانی قوی است ، یکی از آن‌ها ، مقدار ORP منفی می‌باشد ( پتانسیل اکسیداسیون – احیاء ) . پتاسیل منفی ناشی از وجود کانی تورمالان (کهربا tourmaline – )  می‌تواند باعث منفی شدن پتانسیل ذرات آب و یون‌های هیدروکسیلی ، که جاذب رادیکال‌های آزاد هستند ، شود. همچنین ، این فیلتر به‌طور واقعی دارای خاصیت قلیایی می‌باشد (pH 8 – pH 10) ، که این امر به از بین بردن زائدات اسیدی از روی سطح فیلتر کمک کرده و باعث حالت خودپایداری می‌شود . به‌علت کوچک بودن اندازه‌ی گروه‌های مولکولی آب ، آب تولید شده به‌وسیله‌ی فیلتر قلیایی ORP ، به‌شدت دارای خواص هیدراتاسیون و ضد مسمومیت است.

neutralize the extraordinary taste and adjust the PH of water and a mild alkaline water helps to enhance the body’s physiological state. This filter is also used in some devices sixth stage.
Obtained from alkaline to acidic water RO water filter is completely natural and contains calcium ions becomes alkaline. This filter, minerals such as calcium ions, magnesium, sodium and potassium is water. Ions that are normally removed by reverse osmosis, the water is safe to obtain, again compiled. Health-related benefits of alkaline filter / ORP so that the filter has two strong antioxidant properties, one of which, the amount of negative ORP (oxidation potential – CPR). Negative potential due to the presence of minerals Tvrmalan (Amber tourmaline -) particles can cause negative potential water and hydroxyl ions, which are absorbing free radicals cause. Also, this filter is genuinely alkaline (pH 8 – pH 10), which help to eliminate waste acid from the surface of the filter, causing the state Khvdpaydary. Due to the small size of the molecular bands of water, filtered alkaline water produced by the ORP, extreme hydration properties and anti-poisoning.

Filters for water treatment, household water filter, refrigerator water filter, household water purifier, single, single expensive water treatment system, water treatment system installed by a tek water, soft water, water, water purification devices, tek, soft water filter, the price of a tek water, water treatment, household water purifier tek price, the price of a tek water purifier, water, soft water prices, representing soft water, water purification water reseller tek