دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

دستگاه تصفیه آب 400 گالنی

مشخصات دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالنی:

 1. تعداد مراحل فیلتراسیون 5 مرحله می باشد.
 2. تعداد کل فیلتر های دستگاه 8 عدد
 3. دارای تابلو برق دیجیتال جهت کنترل سیستم های تصفیه آب نیمه صنعتی می باشد.
 4. دارای 2 عدد شیر برقی جهت کنترل ورود و خروج آب
 5. هوزینگ تک اورینگ با قابلیت آب بندی و استحکام بالا با سایز 20 اینچ
 6. دارای 4 عدد فیلتر ممبران فیلمتک 100 گالن و همچنین فیلتر vontron 100 گالنی
 7. 2 عدد پمپ دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی پمپ (32V ، 130Psi) فشار قوی
 8. ابعاد دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی : 48×32×86
 9. ظرفیت تولید دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن : 1600 لیتر
 • قابل استفاده در ادارات ، مدارس ، کارخانه ها، رستورانها ، اماکن ورزشی و …
 • قابل اتصال به سیستم های آب سرد کن
 • قابل ارتقاء تا 14 مرحله می باشد.

فیلترهای تصفیه آب نیمه صنعتی:

 1. فیلتر مرحله اول: فیلتر pp ) 20 اینچ )
 2. فیلتر مرحله دوم: فیلتر ufd ) 20 اینچ )
 3. فیلتر مرحله سوم: فیلتر CTO ) 20 اینچ )
 4. فیلتر مرحله چهارم: ممبران ( filmtec 4 X100 gallon)
 5. فیلتر مرحله پنجم: پست کربن

عملکرد فیلترهای تصفیه آب نیمه صنعتی:

 1. فیلتر الیافی (پلی پروبیلن) : حذف ذرات معلق در آب (مانند شن، ماسه و رسوبات مربوط به لوله های آب و کلیه ذرات تا قطر 5 میکرون)
 2. فیلتر کربن گرانول (اکتیو) : حذف مواد آلی ، کلرد ار و کلرهای آزاد، طعم، رنگ، بو ، مزه وکدری آب
 3. فیلتر کربن بلاک (فعال) : حذف مواد شیمیای و مواد کانی معلق در آب
 4. فیلتر های ممبران : حذف املاح و نمک های زائد و همچنین طیف وسیعی از ناخالصی ها ، میکروب هاو … تا قطر 0.0001 میکرون، حذف نیترات و نیتریت وانواع فلزات سنگین
 5. فیلتر پست کربن : حذف بو و طعم نامطبوع از آب و انجام عمل آنتی باکتریال.

Specifications:
5 stages of filtration stages
The total number of filters 8
Electrical panel digital control machine systems
2 SOL: to control the entry and exit of water
O single housing sealing capability and high strength with size 20 inches
4 single-film membrane 100 gallons (US)
2 semi-industrial pump water pump (32V, 130Psi) HV
Water Purifier semi-industrial scale: 48 × 32 × 86
Production capacity of 400 gallons of water treatment pilot: 1600 liters
Used in offices, schools, factories, restaurants, sports and …
Can be connected to a water cooling system
Expandable up to 14 steps.
Pilot filters:
1. The first stage filter: Filter pp (20 inches)
2. The second stage filter: Filter ufd (20 inches)
3. The third stage filter: Filter CTO (20 inches)
4. Filter Step membrane (filmtec 4 X100 gallon)
5. The fifth stage filter: Post Carbon
Performance of pilot filters:
1. The filter fibers (polyester Prvbyln): removal of suspended particles in the water (such as sand, gravel and sediment from the water and all the particles 5 microns in diameter)
2. granulated carbon filter (Active): removal of organic material, and Klrhay Kolard of free, taste, color, odor, taste, water Vkdry
3. The carbon filter block (BB): remove chemicals and minerals suspended in water
4. The membrane filters: Remove unwanted minerals and salts, as well as a wide range of impurities, germs, etc. to 0.0001 microns in diameter, remove heavy metals, nitrates and nitrites types
5. Post Carbon filter: removes unpleasant smell and taste of water and anti-bacterial action.

Semi-industrial water treatment, industrial water purification equipment, industrial water treatment methods, 1000-liter water desalination, desalination reverse osmosis, reverse osmosis desalination, solar desalination reverse osmosis, desalination, magnetic, fresh water a greenhouse, greenhouse desalination system, installing desalination, desalination machine price list, hazards desalination, desalination tenders, how desalination