مهمترین مزایای چربی گیر رستوران و آشپزخانه های صنعتی عبارت است از:

چربی گير فاضلاب
 • قابلیت ساخت و مونتاژ در محل پروژه دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • قابلیت ساخت در ابعاد دلخواه دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران
 • ایزولاسیون کامل و بدون بو دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • استحکام بسیار بالای جداره و امکان مدفون کردن آن دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران
 • مقاومت بسیاربالا در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • حمل و نصب آسان دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران
 • قابلیت جابجایی محل استقرار دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • دارا بودن پوشش ضد اشعه ماورا بنفش دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران UV
 • عمر طولانی دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • عدم نیاز به عایقکاری و تعمیر دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران
 • بالاترین عملکرد جداسازی ذرات چربی از فاضلاب بدلیل استفاده از مدیا و اندازه گیری دقیق مقاطع دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • برخورداری از ونت هوا جهت دفع بوی ناشی از لیز شدن چربی دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران
 • دارای سبد آشغالگیر قابل تعویض دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس
 • دارای دو دریچه جهت بازدید دوره ای دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران

Ability to build and assemble the project site restaurant equipment consuming fat fiberglass
Ability to build custom dimensions consuming fat of fiberglass restaurant
Complete isolation and no smell of grease stuck fiberglass restaurants
High strength wall and buried it possible consuming fat of fiberglass restaurant
Very high resistance to corrosion and chemicals consuming fat of fiberglass restaurants
Portable and easy to install fiberglass mat fat restaurant
Moveable seating device for cleaning fiberglass mat fat
Having anti-UV coating machine UV restaurant fiberglass mat fat
Long life of consuming fat fiberglass restaurants
No need for insulation and repair of fiberglass mat fat restaurant
High performance particle separation of fat from wastewater due to the use of media and precisely measure levels of the fat-consuming cleaning of glass
To vent the air to block the smell of fiberglass mat Liz fat fat of restaurant
A basket of fat stuck dirt stuck interchangeable fiberglass restaurants
Two valves periodically to visit the restaurant fiberglass mat fat

Grease system, filter water, industrial effluents devices consuming fat milk, fat-consuming sewage system, making fat-consuming, consuming fat septic systems, consuming fat, fat retention DEF system, designed to get fat, get fat selling industrial, oil prices stuck Kitchen, prices fiberglass mat fat, fat-consuming industrial waste, fat, phosphate stuck, stuck prefabricated fat, fat stuck-wastewater