ویژگی های لوله های پلی اتیلنی

مقاومت در برابر فشار ، ضربه ، ساییدگی ، خوردگی شیمیایی و پوسیدگی

مقاومت در برابر گرما و سرما (از 80 درجه الی 20 درجه سانتی گراد )

مقاومت در برابر نور خورشید ، اشعه مادون قرمز و ماورابنفش

مقاومت عالی در برابر ارتعاشات ناشی از زمین لرزه

عدم بیماری زایی به علت خصوصیات شیمیایی ویژه

قابلیت عرضه به صورت حلقه از 100 تا 400متر قابل استفاده در زمینهای ناهموار

مصون از زنگ زدگی

طول عمرزیاد

Resistance to pressure, impact, abrasion, corrosion and decay

Resistance to heat and cold (80 ° to 20 ° C)

Resistance to sunlight, infrared and ultraviolet

Excellent resistance to vibrations from earthquakes

Lack of pathogenicity of a specific chemical properties
The ability to supply the rings from 100 to 400 meters can be used in rugged terrain

Protects from corrosion

During Mrzyad