دریچه های کامپوزیت منهول

تصفیه آب زیرسینکی

این دریچه ها از مواد پلیمری تهیه می گردند و به لحاظ اینکه مواد اصلی تشکیل دهنده این نوع دریچه ها پلیمر می باشد لهذا دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که در ادامه به آنها اشاره می گردد این دریچه ها مطابق استاندارد EN-124 تولید می گردند و چهار تیپ A,B,C,D می باشد .

مشخصات :

1- وزن سبک (سهولت حمل ونصب و بازدید شبکه و کاهش هزینه ها )

2- مقاوم در برابر حلالها (مقاومت بسیار بالا در برابر حلال هایی همچون بنزین – گازوئیل – مواد شیمیایی و آب و گازهای فاضلاب )

3- استحکام بسیار بالا

4- تحمل رنج وسیع از حرارت محیط (تحمل دمای 50- تا 70درجه سانتی گراد بدون تغییر در خصوصیات)

5- غیر قابل بازیافت (مواد پلیمر مصرفی در این نوع دریچه ها غیر قابل بازیافت می باشند به همین دلیل مورد توجه سارقین قرار نمی گیرند )

6- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

7- قابلیت هم سطح سازی

8- قابلیت تعبیه دریچه بازدید کوچک برروی دریچه بزرگ (در صورت نیاز می توان در یچه به قطر 20 سانتیمتر دریچه 60 سانتیمتری نصب نمود.)

 

are of four types, A, B, C, D respectively.

Features: 1. Light weight (easy transportation and installation and inspection of the network and reduce costs)

2. solvent-resistant (high resistance against solvents such as gasoline – diesel – gas, chemicals, water and sewage)

3 high-strength
4-tolerance range of ambient temperature (temperature tolerance of -50 to 70 ° C without changing characteristics)

5. Non-renewable (non-recyclable polymer materials used in these valves are considered so thieves will not be considered)

6-resistant UV rays

7-ability level of

8. Ability to visit small valve mounted on the large valve (if needed can be found in muscles with a diameter of 20 cm and 60 cm valve installed.)

 Fazlab, water and boiler water treatment system Krj, composite valve device Mnhvl, female chlorine, chlorine system Gazy, woman Sylykvny, sales pitches Sylykvny, resin sales price of water treatment soft water, the price of water purification soft water, stone resin prices price Rzyn, color resin bed linens Tazh, prices represent the price of desktop resin Tazh, water Filter soft water, chlorination of water, waste water chlorination