تصفیه آب به روش (EDR (Electro dialysis Reverse

تصفیه آب به روش (EDR (ELECTRO DIALYSIS REVERSE

کلمه Dialysis در لغت به معنی جدا کردن مواد از یک محلول می باشد و روش EDR در واقع بیانگر جدا کردن املاح از آب با استفاده از انرژی برق می‌‌باشد.

در این روش با استفاده از جریان برق DC و همچنین غشاهای آنیونی و کاتیونی، عملیات جداسازی املاح از آب صورت می ‌‌پذیرد.

کلمه Reverse در انتهای این روش بدین معنی می باشد که در اثر عبور آب از ممبرین ‌‌های سیستم، یکسری از املاح بر روی ممبرِین‌‌ ها رسوب می‌ نمایند.

در روش های سنتی که به ED معروف بود از تزریق اسید و آنتی اسکالانت و اسید سولفوریک برای جلوگیری از رسوب استفاده می ‌‌شد ولی در این روش به ازای حدوداً هر 15 دقیقه کار سیستم، پلاریته سیستم یا همان جای قطب‌‌های مثبت و منفی تعویض می‌‌گردد و املاح رسوب کرده بر روی سیستم از آن جدا می‌‌شوند.

نکته‌‌ ای که در مورد روش EDR قابل توجه می باشد این است که در هر مرحله از تصفیه تنها 50% از املاح می ‌‌تواند دفع گردد لذا برای رسیدن به خلوص بالاتر باید آب در چندین مرحله تصفیه شود.

روش EDR بیشتر برای تولید آب شرب در دنیا استفاده می شود.

از آنجایی که TDS مناسب آب شرب بین 100 تا 500 می‌‌باشد وTDSخروجی این روش بالاتر از100 می‌باشد، این روش بهترین روش تولید آب شرب در حجم‌‌ های بالا می باشد.

حداقل حجم آب تولیدی به روش EDR حدود 15 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

Dialysis word literally means a solution is to separate the materials and methods EDR actually represent separate salt from water using electrical energy is.

The method uses a DC power flow and anionic and cationic membranes, separating salt from water operations are done.

Reverse word at the end of this means is that the water passes through the membrane system, some of the salts are deposited on the membrane.

The traditional method which was known to the ED and anti Askalant acid and sulfuric acid injection to prevent sediment, but in this way for about 15 minutes each system, the positive and negative poles of the same polarity switching system and, salts deposited on the separate system.

EDR method for the production of drinking water in the world is used.
Since drinking water TDS TDS 100 to 500 and the output of this method is higher than 100, this is the best way to produce drinking water at high volumes.
Minimum water volume of 15 cubic meters per day production method is EDR.

Water Purifier puricom, Water Purifier sure life, Rtk volume of water softener, water softener shopping, home water softening plant, softening plant, household water softener is, homemade magnetic water softener, water softener is, antifouling water, antifouling electronic, magnetic anti-fouling, anti-magnetic sediment, selling a home water softener, water softener price Homepage