مشخصات فنی دستگاه ازن ژنراتور

ازن ژنراتور

مشخصات فنی دستگاه ازن ژنراتور شرکت:

* کمپرسور پکیج تناوبی جهت تامین هوای ژنراتور ازن (Feed Air Compressor)

* انژکتور مخصوص گاز ازن از جنس های UPVC و PTFE مقاوم در برابر گاز ازن از جنس (Ozone Injector)

* شیر یکطرفه مخصوص ازن جهت جلوگیری از بازگشت گاز ازن به داخل دستگاه (Ozone Check Valve)

* مخزن واکنش گاز ازن در آب ،مقاوم در برابر خوردگی قابلیت (Ozone Reaction Vessel)

* سیستم کنترل جریان ازن جهت جلوگیری از برگشت آب به داخل سیستم (Ozone Flow Control Vessel)

 

* شلنگ تفلون مقاوم در برابر خوردگی جهت انتقال گاز ازن (PTFE Hossing)

 

توضیح: دستگاه های بیشتر از ۵۰۰ گرم که شامل ازن ژنراتورهای کیلوگرمی می باشد نیز طبق ارائه طرح موجود می باشد.

Technical specifications ozone generator suab pishro relationship:

 * Periodic compressor to supply air ozone generator package (Feed Air Compressor)

* Injector made of UPVC for ozone and ozone-resistant PTFE material (Ozone Injector)
* Special check valve to prevent the return of ozone in the ozone (Ozone Check Valve)

* Ozone reaction tank water resistant feature (Ozone Reaction Vessel)

* Control system to prevent back flow of water into the system Ozone (Ozone Flow Control Vessel)

* Teflon hose is resistant to ozone gas transfer (PTFE Hossing)

  Description: More than 500 devices, including ozone generator g kg is also available under the plan.

Water Purifier puricom, Rtk Water Purifier, Water Filter Aqua Vin standard boilers, all types of boilers, boiler safety inspection of boilers, volume, water softener, home water softening plant, softening plant, domestic, magnetic water softener home Buy a home water softener, water softener price of home, concrete water tanks, plastic water tank, water tank, galvanized