مزایای روش EDR درتصفیه آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب آشامیدنی

یکی از مهمترین مزیت ‌‌های روش EDR ریکاوری بالای سیستم می‌باشد که تا حد ۹۴% می‌‌‌تواند افزایش یابد این بدین معنی است که این سیستم می‌‌تواند ۹۴% آب ورودی را تصفیه نماید و فقط ۶% آن را به صورت پساب دفع نماید.

مزیت دوم سیستم، عمر ممبرین‌‌‌های استفاده شده می‌‌باشد که حدود ۱۰ سال می‌‌باشد .
فشار کاری این سیستم کم می‌‌ باشد، لذا هزینه‌های نگهداری اتصالات و پایپینگ آن بسیار پایین می‌‌‌باشد و برای جلوگیری از خوردگی می‌‌توان از اتصالات UPVC در کل سیستم استفاده نمود.
هزینه نگهداری این دستگاه نسبت به RO بسیار پایین‌‌ تر می‌‌‌باشد.
تزریق مواد شیمیایی برای جلوگیری از رسوب که مواد گران قیمتی هم می‌باشند نیاز نمی‌باشد.تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس ( RO )

oاسمز معکوس چیست :
اسمز معکوس، تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می‌نماید.
از اولین آزمایشاتی که در سال ۱۹۵۰ انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می‌شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز معکوس در تولید مشترک جهانی به بیشتر از ۷/۱ میلیون گالن در هر روز رسیده است.
با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز معکوس در قرن اینده با افزایش روبه رو خواهد شد.

در اسمز معکوس، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمکها) از ممبرین‌ها عبور می‌کنند، با توجه به اینکه آب خالص تولید می‌شود، پیامد نهایی این است که تفکیک حلال حل شده روی می‌دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمک می‌شود.

One of the main advantages of the method of system recovery EDR, which can be increased up to 94%, which means that the system can filter 94% water and only 6% for the wastewater disposal.
Read more …

The second advantage of the system, the life of membranes is used for about 10 years.
The system pressure is low, so it is very low maintenance costs fittings and piping to prevent corrosion and UPVC fittings can be used in the entire system.
It is much lower maintenance costs compared to RO.
Chemical injection to prevent sediment expensive materials are needed either Nmybashd.tsfyh Water Reverse Osmosis System (RO)

o What is reverse osmosis:
Reverse osmosis, modern technology has numerous applications, including semiconductor water, cooking, bio-technology, pharmaceuticals, power generation, seawater desalination and municipal drinking water, its purification.
Tests were conducted in 1950 during its first few drops of water produced per hour, are a result of the reverse osmosis industry in global production to more than 7.1 million gallons per day.
With increasing demand for pure water (purified), reverse osmosis industry growth in the next century will be faced with an increase.

In reverse osmosis, liquid (water) more rapidly than insoluble particles (salts) from passing through the membrane, given that pure water is produced, is to separate the solvent on the final outcome. In some cases, lack of irrigation caused salt to thicken.

Water purifier aqua clean, water purifier aqua tek, 1000 liter water purifier aquatech desalination, thermal desalination, desalination home Qom, solar desalination What? , Qeshm desalination, desalination greenhouse, the environmental impact of desalination, desalination plant home, what is the desalination plant, desalination plant for agricultural, greenhouse desalination plant, the desalination filter replacement , desalination agricultural price list price desalination, solar desalination book