تری هالومتان ها، محصول خطرناک کلرزنی

تری هالومتان (THM)

تری هالومتان ها ( THM ) معمولترین محصول فرعی حاصل از کلرزنی به آبهای آشامیدنی هستندو غلظت آنها از دیگر مواد آلاینده بیشتر است. هنگامی که کلر به عنوان گندزدایی کننده در تصفیه آب بکار می رود،‌در اثر ترکیب کلر با مواد آلی موجود در آب تولید تری هالومتان ها یا هالوفرم ها را سبب می شوند. تری هالومتان های اصلی عبارتند از کلروفرم ، برمودی کلرومتان ، دی برموکلرومتان و برموفرم. شواهدی در دست است که این ترکیبات خاصیت سرطانزایی دارند

در سال 1992 مجله امریکایی بهداشت همگانی گزارشی منتشر کرد که یک افزایش بین 15 تا 35 درصدی در انواع بخصوصی از سرطان برای افرادی که آب کلرزده مصرف می کنند نشان میداد. این گزارش همچنین بیان می کرد که مقدار زیادی از این اثرات ناشی از دوش گرفتن در آب کلرزده بود. انستیتو ملی سرطان خطرات سرطان را برای مردمی که آب کلرزده مصرف می کنند 93 درصد بالاتر از کسانی می داند که آب کلرزده مصرف نمی کنند. اثرات نوشیدن آب کلرزده شده بمدت چند دهه مورد بحث بوده اند. بهرحال بیشتر متخصصان حالا توافق دارند که بعضی ریسکهای قابل ملاحظه مرتبط با مصرف کلر و محصولات فرعی کلرزده شده وجود دارند

فرآیند کلرزنی امروزه یکی از متداولترین روشهای گندزدایی آب در دنیاست. مهمترین مزایای این فرآیند عبارتند از:

کلرزنی فرآیندی ارزان و کم هزینه جهت ضدعفونی کردن آب مصرفی انسان است.

کلر دارای اثر باقیمانده در آب است که باعث تضمین نسبی سلامتی آب در تمام مسیر شبکه آب رسانی می شود.

اما معایب و مضرات کلرزنی عبارتند از:

کلرباقیمانده در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب تولید ترکیباتی موسوم به تری هالومتان ها را می کند که بیشتر متخصصان بر سرطان زا بودن این ترکیبات تاکید دارند.

کلرزنی باعث کشته شدن میکروارگانیزمهای موجود در آب می شود. این درحالی است که لاشه این میکرو ارگانیزمها در آب باقی می مانند و ممکن است خود منشا آلودگی شوند.

تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود.

استنشاق گاز کلر ( در استخر یا حمام ) برای ریه انسان مضر می باشد.

گروهی از میکروارگانیزمها مانند کریپتوس پرودیوم نسبت به کلر مقاوم هستند و با این روش از بین نخواهند رفت.

بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که جهت مقابله با اثرات زیانبار کلر در آب آشامیدنی، در نقطه مصرف کلرباقیمانده آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم.

کلرآلودگی لیپیدی (چربی) موجود درآب را اکسید می‌کند و تولید رادیکال آزاد و اکسیسترول می‌کند . این ترکیبات باعث آسیب به عروق و شروع روند ایجاد سلول سرطانی در بدن می‌شود و مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی (آپوپتوز = خودکشی سلول ) را القا می‌کند .

مطالعات نشان داده که سقط‌های خودبه‌خودی در زنان مصرف‌کننده آب‌های کلردار شایع‌تر است .

آب کلردار باعث تخریب اسیدهای چرب ضروری برای بدن شده و چون این اسیدها از اجزاء تشکیل‌دهنده سلول‌های مغز هستند . زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های مغزی و اعصاب می‌شود .

شنا کردن و نوشیدن آب‌های حاوی کلر می‌تواند باعث ملانوم ( نوعی سرطان پوستی بسیار بدخیم و مقاوم به درمان ) شود .

خطرات دراز مدّت مصرف آب‌های کلردار به دلیل ایجاد رادیکال آزاد در بدن شامل پیری تسریع شده ، القای جهش‌های ژنیتیکی ایجاد کننده کانسر ، اختلال در متابولیسم کلسترول و آسیب به عروق کوچک بدن می‌باشد .

این رادیکال‌های تولید شده توسط کلر آب باعث تولید سموم (توکسین‌ها) در بدن می‌شود که مستقیماً باعث اختلال عملکرد کبدی ، ضعف سیستم ایمنی و ایجاد تغییرات آرترواسکلروتیک در عروق کوچک بدن می‌شود .

این رادیکالهای آزاد باعث آسیب به DNA سلول می‌شوند .کلر باعث از بین بردن خاصیت آنتی‌اکسیدانی ویتامین E می‌شود .

در مطالعات انجام شده ثابت شده که آب کلردار با سطح کلر بالا ریسک کانسرهای دستگاه گوارش را زیاد می‌کند ( با احتمال 50 تا 100% ) خصوصاً کانسر رکتوم و همچنین کانسر مثانه را .

کلر موجود در استخرها با مواد ارگانیک بدن مثل عرق ، ادرار ، خون و موکوس و سلول‌های پوست ترکیب می‌شود که تولید ماده خطرناک کلروفورم را می‌کند . مطالعات کانادایی‌ها نشان داد که  سطح کلروفورم در خون بعد از یک ساعت شنا در استخر کلردار ، 200 تا 1093 ppb است . که باعث تحریک چشم‌ها ، سینوس‌ها ، گلو و پوست و ریه‌ها شده و همچنین باعث خشک شدن مو و ضعف ایمنی می‌شود .

کلر موجود در آب می‌تواند باعث علایم آلرژیک پوستی و روده‌ای و همچنین آرتریت و سردرد شود .

توجه داشته باشید که این عوارض در مقادیر استاندارد شده کلر آب با استانداردهای EPA  آمریکا گزارش شده است . در کشور ما به دلیل ضعف در سیستم‌های تصفیه آب ، مقادیر کلر و سایر مواد افزودنی جهت گندزدایی از آب با مقادیر استاندارد جهانی تفاوت بسیاری دارد

Trihalomethanes (THM) are the most common by-product of drinking water chlorination to set the concentrations of other pollutants are higher. When chlorine is used as a disinfectant in water treatment, the combination of chlorine with organic matter in water to produce more methane Halo or Halo Forms cause. Methane is the main THMs include chloroform, Brmvdy Chloromethane, January Bromochloromethane and Bromoform. Evidence that these compounds are carcinogenic properties
American Journal of Public Health released a report in 1992 which is an increase of 15 to 35 percent in certain types of cancer for people who consume chlorinated water showed. The report also found that a lot of these effects was showering in chlorinated water. National Cancer Institute cancer risks for people who consume chlorinated water is 93% higher than those who do not use chlorinated water. Effects of chlorinated drinking water has been discussed for decades. However, most experts now agree that some significant risks associated with the use of chlorine and chlorinated by-products are
One of the most common methods of chlorination process to disinfect water in the world. The main advantages of this process are:
Chlorination process to disinfect water for human consumption is cheap.
Has the effect of residual chlorine in the water that would ensure the quality of drinking water in all directions relative to the water network.
The advantages and disadvantages of chlorination are:
The combined effect of residual chlorine with organic matter in water to produce compounds called trihalomethanes, which most experts insist that these compounds are carcinogenic.
Chlorination kills microorganisms in water. The micro-organisms in the water while the carcasses remain and may be a source of contamination.
Chlorine contact with skin and cause allergic human hair, hair loss and other health problems.
Inhalation of chlorine (in the pool or bath) is harmful to the lungs.
A group of microorganisms such as Cryptosporidium are resistant to chlorine and the invasion of this method will not go away.
So experts recommend that in order to reduce the harmful effects of chlorine in drinking water at the point of use water to remove residual chlorine and the water we drink.
Chlorine contamination of lipids (fats) in water to oxidize and produce free radicals and helps to Ksystrvl. These compounds can cause damage to the vessel and begin the process of cancer cells in the body and programmed cell death (apoptosis = suicide) cells induces.
Studies have shown that spontaneous abortions are more common in women consuming chlorinated water.
Chlorinated water damage to the body and essential fatty acids because these acids are the components which comprise the brain cells. Underlie many diseases of the brain and the nerves.
Swimming and drinking water containing chlorine can cause melanoma (a type of skin cancer is malignant and refractory) to be.
Risks of long-term consumption of chlorinated water to generate free radicals in the body, including accelerated aging, inducing genetic mutations causing cancer, cholesterol metabolism disorder and damage to the small blood vessels of the body.
The chlorine radicals generated by the production of toxins (toxins) in the body that directly impairs liver function, weakened immune system and make changes and check Asklr Rtr and small vessels in the body.
These free radicals cause damage to cell DNA. Chlorine will destroy the vitamin E antioxidant property.
Studies have proven that chlorine in water with high chlorine levels increases the risk of cancers of the gastrointestinal tract (with probability 50% to 100%), especially cancer of the rectum and bladder cancer.
Chlorine in swimming pools body with organic materials such as sweat, urine, blood, mucus and skin cells combine to produce a hazardous substance into the chloroform. Canadians studies showed that the level of chloroform in the blood after an hour of swimming in chlorinated pools, is 200 to 1093 ppb. Which can irritate the eyes, sinuses, throat, lungs, skin, and may also cause dry hair and is immune.
The chlorine in water can cause allergic skin and intestinal symptoms and arthritis and headaches.
Note that the effects of standardized amounts of chlorine America is reported to EPA standards. In our country due to lack of water purification systems, the amount of chlorine and other additives to disinfect the water world is very different from the standard values

aqua vin water purifier, water filter, aquarium, water filter, water treatment Eva soft water, water purification water tek, Water Purifier water tek, Water Purifier Water Purifier Aqua Aqua Life, Layn, price soft water treatment the price of water treatment water tek, prices for water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, representing the water purification water tek