10 نکته در خصوص پرتو فرابنفش

UV ضد عفونی کننده در فاضلاب

آسیب‌پذیری انسان از پرتو فرابنفش تحت تاثیر عوامل محیطی کاهش یا افزایش می‌یابد. پس برای حفظ سلامت خود نکات زیر را بخوانید و به خاطر داشته باشید:

1 ـ بیش از 90 درصد پرتو فرابنفش می‌تواند از ابرهای سبک عبور کند.

2 ـ 60 درصد پرتو فرابنفش بین ساعت 10 صبح و 2 بعدازظهر به زمین می‌رسد.

3 ـ برف تا حدود 80 درصد پرتو فرابنفش را منعکس می‌کند.

4 ـ به ازای هر 300 متر افزایش ارتفاع از سطح زمین، میزان پرتو فرابنفش 4 درصد افزایش می‌یابد.

5 ـ سایبان می‌تواند بیش از 50 درصد پرتو فرابنفش را کاهش دهد.

6 ـ ماسه تا 25 درصد پرتوفرابنفش را بازتاب می‌دهد. پس با توجه به این که شن و ماسه سفید نور خورشید را منعکس می‌کند، از حضور در سواحل دریا جدا خودداری کنید.

7 ـ در عمق نیم‌متری آب هنوز 40 درصد پرتو فرابنفش وجود دارد.

8 ـ برای بخش‌های بدون پوشش پوست خود از کرم‌های ضد آفتاب با SPF بالای 30 استفاده کنید.

9 ـ از عینک‌های آفتابی با قدرت حذف پرتوفرابنفش استفاده کنید.

10 ـ لباس‌ها و کلاه‌های تیره‌رنگ بهتر می‌توانند از ورود اشعه ماورای بنفش به بدنتان جلوگیری کنند. در ضمن اگر لباستان خشک باشد، اثر نور خورشید بر بدنتان بسیار کمتر می‌شود. پس به خاطر گرمای شدید لباستان را با آب خیس نکنید تا خنک شوید.

UV radiation affect human vulnerability to environmental factors decrease or increase. So to maintain your health, read and remember the following tips:
1 More than 90 percent of UV rays can pass through light clouds.
2. 60% of ultraviolet rays between 10 am and 2 pm on that ground.
3 snow reflects up to 80% of UV rays.
4 For every 300 m increase in altitude, UV radiation levels increase by 4%.
5 awnings can reduce more than 50% of UV radiation.
6 sand reflects 25% of ultraviolet rays. Due to the white sand reflect sunlight, not separated from the sea coast.
7 half-meter deep water, there are still 40% of UV radiation.
8 of bare skin of sunscreens with an SPF of 30 to use.
9 of sunglasses with UV light eliminates power use.
10 more dark clothing and helmets can prevent your body from ultraviolet radiation. In addition, if your clothing is dry, the sun on your body is much less. After the intense heat of your clothing wet with water to cool you do not..

Aqua Clean Water, water tek water treatment, water purification Hayzhnyk human vulnerability, silver salts, chemical Nvmtr active power filter, active power filter Nvmtr physical, health maintenance, intense sensory irritation, bacterial degradation, destruction of tissue, photoelectric cells, Sterilisation water, Prtvfrabnfsh, thermoelectric cell