دستگاه شش مرحله ای HY-RO50 G-TDS

دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای زیرسینکی
  • دارای فیلتر ممبرانFilmtec اصلی آمریکا و یا Hygienic تایوان.
  • دارای پایه و گیج روغنی
  • دارای شیر فانتزی اهرمی

  • هوزینگ دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن(PP)
  • دارای شیر برقی،شیر میکس برنجی و منبع چهار گالن پلی پرو پیلن
  • دارای فیلتر مینرال
  • دارای LCD جهت نمایش لحظه ای TDS (املاح موجود در آب)و دارای سیستم Auto flash جهت انجام خودکار Back wash (شست و شوی خودکار ممبران)وسنسورزمان  تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه

• Home Filmtec membrane filter Hygienic America or Taiwan.
• an oily base and confused
• a fancy valve lever
• Double O housing with the housing transparent polypropylene filter to visit (PP)
• a solenoid valve, mixing valve made of brass and supply four gallons of Peru Palin
• Mineral Filter
• LCD display with a moment of TDS (mineral water) and Auto flash systems. For Auto Back wash (wash auto membrane) sensor switching time Filter Purifier

Water Purifier aquatech, Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom salts in the water system, Auto flash, auto-washing, membranes, solenoid valve, the valve membrane filter Ahrmy, fantasy Filmtec, mineral filter, filters, polypropylene (PP ), membrane Filmtec, display TDS, housing double O, transparent housing, oil gauge