راه های محافظت در برابر اشعه فرابنفش

تصفيه آب خانگی يه روش اسمز معكوس aqualife

بهترین راه آن است که با استفاده از پوشش مناسب و کلاه و عینک از تابش اشعه به بدن جلوگیری کنیم. علاوه بر اینها استفاده از ضدآفتاب مناسب در طول روز هم اکیدا توصیه می شود. فاکتور محافظتی (SPF) ضدآفتاب در کشوری مانند ایران حداقل باید ۳۰ باشد. ضدآفتاب باید وسیع الطیف بوده و متناسب با پوست شما انتخاب شود. منظور از ضدآفتاب وسیع الطیف آن است که علاوه بر محافظت در برابر اشعه نوع «B» ما را در برابر اشعه فرابنفش نوع «A» هم محافظت کند.

همه افراد اعم از زن و مرد یا بزرگ و کوچک از سن شش ماهگی به بعد نیاز به ضدآفتاب دارند. ضدآفتاب باید ۲۰ تا ۳۰ دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض اشعه، مصرف شده و سپس تا زمانی که در معرض اشعه هستید هر دو ساعت یک بار تکرار شود. توصیه می شود که حتی المقدور بین ساعات ۱۰صبح تا پنج بعدازظهر در معرض آفتاب مستقیم قرار نگیرید (گرچه در نور آفتاب غیرمستقیم هم اشعه فرابنفش وجود دارد).

در انتخاب عینک آفتابی هم دقت کنید. عینکی انتخاب کنید که مانع از عبور اشعه فرابنفش شود. در برخی عینک های بدون کیفیت از شیشه های رنگی استفاده می کنند که فقط تا حدی مانع عبور نور مریی می شود و در نتیجه مردمک چشم به طور خودکار گشادتر شده و اشعه فرابنفش بیشتری به چشم نفوذ می کند؛ در واقع می توان گفت عدم استفاده از این گونه عینک های بی کیفیت بهتر از استفاده از آنهاست

The best way is to use the appropriate clothing and a hat and sunglasses to prevent the body from radiation. Moreover, the use of appropriate sunscreen during the day is highly recommended. Protection factor (SPF) sunscreen at least 30 to be in a country like Iran. Broad-spectrum sunscreens should be selected and tailored to your skin. The broad-spectrum sunscreen that protects against radiation, in addition to the type «B» Our UV type «A» is protected.
All people, whether male or female, large and small, from the age of six months, then they need sunscreen. Sunscreen should be 20 to 30 minutes before exposure to x-rays are taken and then when exposed to repeated once every two hours. It is recommended that as little as possible between the hours of 10 am to five pm, do not get exposed to direct sunlight (ultraviolet rays, although there are also indirect sunlight). The careful selection of sunglasses. Select glasses that block the UV rays.better quality of these glasses is their use

Water-west point, Aqua Life water, water purification, water treatment Elijah soft water, water purification equipment for Aqua, Aqua Water Treatment Water, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, water purification price soft water, water prices now water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek