وجود سه نوآوری در تصفیه و فراوری آب حس سلامتی رابه شما ارائه میدهد

دستگاه تصفیه آب خانگی زیرسینکی Ro

وجود سه نوآوری در تصفیه و فراوری آب حس سلامتی رابه شما ارائه میدهد:

1- افزودن ویتامین Cکه به عنوان یک آنتی اکسیدان و تصفیه کننده کلرین و بعضی فلزات سنگین میتواند کیفیت آب را ارتقاء دهد.

2- تولید آب یونیزه با استفاده از فیلترهای تورمالین و گلوله های آنتی باکتریال سرامیکی باعث افزایشPH آب واکسیژن رسانی به پوست و مو می شود ونتیجه آن زیبایی ودرخشندگی و نرمی پوست و موی شما می باشد .

3- در مرحله نهایی با استفاده از یک فیلتر پیشرفته مواد ناخواسته از بعضی از باکتریها و سموم حذف شده و بوی نامطبوع آب به رایحه ایی خوش بو تبدیل می شود.

بعد از هر شستشو مطمئن باشید آبی که استفاده کرده اید نه تنها پاکیزگی و سلامت شما را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش آن نیز خواهد شد. زیرا آب ناسالم حاوی مواد ناخواسته ایی چون کلر و ترکیبات فلزات سنگین و سمی است.

Three innovations in water purification and processing gives a sense of wellness to you:

1. The addition of vitamin C as an antioxidant and cleansing chlorine and some heavy metals can enhance water quality.
2. The production of ionized water using antibacterial filters tourmaline and ceramic pellets increases PH of water and oxygen to the skin and hair beauty and radiance and softness of skin and hair its outcome is.

3. The final step is to use an advanced filter unwanted material from some of the bacteria and toxins are removed

E fragrance smells and odor of the water becomes.

After each wash, make sure that you use only clean water and do not reduce your health

But it will also increase.

 Because of unsafe water containing undesirable substances such as chlorine compounds, heavy metals and toxic convention.

Industrial and semi-industrial water treatment system, water treatment system crystal, domestic and industrial water purifier filter home water purification water tek, Water Purifier water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, Household Water Purifier soft water, domestic water purifier water tek, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek