کاربرد سیستم های آب شیرین کن :

آب تصفیه کن آشپزخانه Ro
  • تهیه آب صنعتی جهت مصارف در بویلرها(دیگ های بخار) ،کولینگ تاورها و کلیه سیستمها حراراتی و برودتی
  • تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی
  • شیرین سازی آب های شور و سنگین آشامیدن

  • تهیه آب مورد مصارف در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها
  • تامین آب مناسب جهت تولید محصولات متنوع درصنایع غذایی ،نوشیدنی ،آرایشی بهداشتی ،الکترونیک..
  • تصفیه نهایی پساب های صنعتی
  • تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی , گلخانه‌ای
  • تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستان

• Industrial water supply for use in boilers (boilers), heat and cooling systems, cooling towers and all
• DM water and biological medicinal purposes
• desalination of brackish water and heavy drinking
• Providing water for use in oil, gas, petrochemical and power plants
• Water supply for a variety of industries producing food, beverages, cosmetics, electronics ..
• The final purification of industrial waste water
• water supply for agriculture, greenhouse
• water supply and hospital dialysis machines

Water-west point, single-Aqua Water Purifier, RO Water Purifier, ultrafiltration, water treatment, industrial wastewater treatment, water supply DM, distilled water, ozone systems, water desalination, membrane filters, lamps, UV, Prtv’ UV, reduce water turbidity