نکاتی که حتما بایستی در مورد فیلترهای تصفیه آب بدانید

فیلتر تصفیه آب Ro خانگی

1. خریدار بایستی قبل از نصب هر نوع فیلتری بر روی دستگاه خود ، مشخص نماید هدف از تعویض فیلتر، کاهش آلودگی می باشد یا حذف املاح اضافی. و بعد از مشخص نمودن این موضوع، بایستی فیلتر یا فیلترهای مناسب را انتخاب نماید. و برای این کار بایستی با افراد متخصص مشورت نماید و نبایستی تحت‌تاثیر تبلیغات فروشندگان و تولید کنندگان ( غیر مجاز ) قرار گیرد.

2. خریدار بایستی بداند نیاز است تا گاهی به علت آلودگی آب، فیلترهای تصفیه را زودتر از زمانشان تعویض نماید وگرنه بایستی با توجه به رنگ، بو و طعم آب اقدام به تعویض فیلتر نماید.

3. بهترین فیلترهایی که میشود توصیه کرد برای تصفیه آب، فیلترهای تفاضل درجه جنبشی یا KDF می باشند که متاسفانه در کشور عزیزمان به دلیل گران بودن ، این نوع فیلترها مورد استفاده مشتریان قرار نمیگیرد.

4. خریداران باستی در هنگام خرید به خدمات پس از فروشی که تولیدکنندگان فیلترهای تصفیه برای آنان در نظر گرفته اند توجه لازم را داشته باشند به دلیل آنکه شرایط نگهداری و تعویض فیلترهای تصفیه هم بایستی به وسیله تولید کنندگان و فروشندگان پیگیری شود .

1. The buyer should be installed before any filters on your device, specify the purpose of replacing the filter, reduce or eliminate pollution of the excess salts. And then clarify this point, you must select the appropriate filter or filters. And to do this you should consult with professionals and should not be influenced by commercial dealers and manufacturers (unauthorized) is.

2. The buyer must know the need to sometimes cause water pollution, or replace the filters ahead of their time should be given the color, smell and taste water to replace the filters.

3. It is recommended that the filters for water purification, kinetic or KDF filters are differences of degree, which unfortunately in our country due to the high cost of this type of filters used are not clients.

4. Ancient buyers when purchasing the service after sales Producers filters are considered to have the necessary attention Because of maintenance and replacement filters It must be followed by manufacturers and retailers.

Aqua salt water, brackish water treatment plant life, water Hayzhnyk semi-automatic softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, home water treatment systems, municipal water treatment systems, industrial water purification systems, water purification systems, industrial ro, water treatment plant system, install a water softener