شرح خدمات و تولیدات شرکت آکوا لایف aqua life

آب تصفیه کن آشپزخانه Ro

1- تزریق کننده های مواد شیمیایی: همزن های سریع و فلکوتورها جهت انجام عمل انعقاد و لخته سازی

2- مخازن ته نشینی اولیه و ثانویه (استوانه ای شکل): جهت ته نشین نمودن مواد معلق مجهز به لجن روبهای مکانیکی با پل ثابت یا متحرک

3- مخازن ته نشینی اولیه و ثانویه (مکعب و مستطیل شکل): جهت ته نشین نمودن مواد معلق مجهز به لجن روبهای مکانیکی از نوع زنجیری.

4- فیلتر شنی تحت فشار و ثقلی با بستر شن سیلیسی متبلور: جهت ته نشین نمودن مواد معلق موجود در آب با ظرفیتهای مختلف بر اساس استانداردهای بین المللی .

5- فیلتر کربن اکتیو: جهت حذف طعم و بوی نامطبوع و رنگ آب

6- ضد عفونی نمودن آب: توسط محلول یا گاز کلر

7- دستگاه سیکلون (شن گیر): قابل نصب در مدار کش یا دمش پمپها به منظور حذف ذرات شن و ماسه.

8- سیستمهای کمپاکت تصفیه استخر های شنا یا استخر های خنک کننده آب:سیکل صنعتی کارخانجات شامل:استرینر پمپ سیر کولاسیون،فید تزریق آلو،فیلتر شنی یا دیاتومایت و فیدرتزریق کلر.

9- انواع دریچه ها از قبیل  دریچه های فراز بند، دریچه های سرریز، پن استاک،و … قابل استفاده در کانال های زه کشی و سدسازی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب.

10- مجتمع های قابل حمل و نقل و تصفیه آب از نوع فلزی: قابل نصب بروی فونداسیون بتنی دارای ظرفیتهای 50 تا 200 متر مکعب در ساعت جهت حذف املاح نامحلول در آب. این سیستم شامل: تزریق کننده های مواد شیمیایی،ته نشینی با صفحات هادی (لاملا) جهت افزایش سطح ته نشینی و فیلتر های شنی تحت فشار می باشد که قابل نصب در روستاها و شهرکها بوده و در صورت لزوم قابل نقل و لنتقال جهت بهره برداری در محل دیگری می باشد.

11- ساخت و نصب انواع هوازنهای مکانیکی شامل:ماموت روتور-اریتورسطحی (سیمکار – فنویک)

1. The chemical injectors, mixing fast and Flkvtvrha to perform coagulation and flocculation

2. Primary and secondary settling tanks (cylindrical) for settling of suspended solids with a fixed bridge or removable mechanical slush

3. Primary and secondary settling tanks (square and rectangular): To settle the suspended material with mechanical slush-type chains.

4. The pressure and gravity sand filter bed of crystalline silica sand: the settling of suspended solids in the water with different capacities according to international standards.
5. The activated carbon filter: to eliminate unpleasant odor and flavor and color of the water

6. The disinfection of water or chlorine solution

7. The cyclone device (dust catcher) can be installed in Yadmsh pull circuit pumps to remove sand particles.

8. Kmpakt treatment systems Swimming pools and pool cooling water cycle, industrial plants, including garlic Cola Commission Striner pump, feed injection plum, sand filter or filter dioxide and chlorine injection Atvmayt.

9 types of valves such as gate above the dam, spillway gates, Penn stack, and usable in drainage canals and dams and water treatment plants and sewage systems.

10. The portable plants and water treatment of metal, mounted on a concrete foundation with a capacity of 50 to 200 cubic meters per hour to remove water-insoluble salts. This system includes the injection of chemicals, deposition of conductive plates (Lamela) to increase the level of sedimentation and sand filtration pressure, which can be installed in villages and towns and, if necessary, to transport and utilization Lntqal the place else.

11. The construction and installation of mechanical aerobic include: mammoth rotor-Arytvrsthy (wire work – a phenotypic)

Water puri water, water purification Aqua Life, Life salty water treatment, water purification home in Karaj, household water treatment machine soft water, home water treatment system in Karaj, Water Tech Water Purifier, Water Purifier Saif, install Purifier water, water, single-site water Saif, Saif water company, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of a single water, domestic water treatment dealers in Karaj

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *